Wileńskie Siłaczki

 

W przededniu międzynarodowego Dnia Kobiet Wileńska Młodzież Patriotyczna przedstawiła swój nowy projekt „Wileńskie Siłaczki”, który ma na celu nagranie krótkometrażowych etiud z udziałem kobiet, które dorastały w okresie II wojny światowej. Zwiastunem projektu Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej został zainicjowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie film „Kobiety i wojna”.

Dziś święto kobiet kojarzy się z pięknym wiosennym słońcem i już tradycyjnym symbolem — tulipanem, lecz nie raz zapominamy o tym, co kobieta przeżywała w czasie II wojny światowej oczekując na swoich braci, męża czy ojca z łagrów. Nieraz same musiały pracować w okropnych warunkach, wielkim trudem musiały zachować wartości rodzinne, kulturowe i polskość na Wileńszczyźnie. Toczyły swoistą walkę o istnienie na ziemi rodzinnej.

Każda kobieta jest nosicielką swojej nietypowej historii, która z biegiem czasu i we współczesnym internetowym świecie może zostać zapomniana, dlatego historia mówiona naszych „Wileńskich Siłaczek” już wkrótce zostanie przedstawiona dla szerszej publiczności.

Reklamy